Dịch thuật

Hieubuitravel nhận phiên dịch mọi việc theo yêu cầu toàn cộng hòa Czech.

Nhận dịch thuật mọi văn bản, giấy tờ liên quan đến tòa án, công sở…bảo đảm và khẳng định sự chính xác tuyệt đối, nhanh, lấy ngay.

Dịch thuật trên 40 ngoại ngữ: http://www.ilts.cz/