Blog

hieubuitravel-plakat1hieubuitravel-plakat1

Viza sang Mỹ

Những thông tin cần thiết khi xin cấp viza sang Mỹ.

TÓM TẮT THÔNG TIN BẮT BUỘC, XIN CẤP VIZA USA
HỌ:

TÊN:

TÊN ĐỆM:

TÊN THƯỜNG GỌI:

GIỚI TÍNH (NAM HOAC NỮ):

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN ( VÍ DỤ: CÓ VỢ, CÓ CHỒNG, CHƯA VỢ, CHƯA CHỒNG, ĐÃ LI DỊ…):

NGÀY SINH:

NƠI SINH ( GHI RÕ THÀNH PHỐ, NƯỚC NÀO):

DÂN TỘC (VIETNAM HAY SÉC…):

ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ( THEO ĐỊA CHỈ TRVALY):

ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG:

ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG VIỆC:

ĐIỆN THOẠI MOBIL:

EMAIL:

SỐ HỘ CHIẾU:

QUỐC TỊCH:

THÀNH PHỐ VÀ NƯỚC NÀO CẤP HỘ CHIẾU:

NGÀY CẤP HỘ CHIẾU:

NGÀY HẾT HẠN HỘ CHIẾU:

ĐÃ BỊ MẤT HỘ CHIẾU BAO GIỜ CHƯA? VÀ MẤY LẦN, KHI NÀO?:
MỤC ĐÍCH ĐẾN MỸ:

NGÀY NÀO MUỐN VÀO MỸ:

VÀO MỸ BAO LÂU ( VIDU 30 NGAY. 60 NGAY, 90 NGAY, 1 NAM….):

ĐỊA CHỈ CHÍNH XÁC NÀO SẼ Ở KHI ĐỄN MỸ:
AI GIÚP ĐỠ Ở ĐỊA CHỈ ĐÓ ( GHI RÕ HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI, EMAIL, NGƯỜI ĐÓ CÓ QUAN HỆ THẾ NÀO VÍ DỤ LÀ BẠN THÂN. CÔ, GÌ CHÚ, BÁC…):

ĐI MỸ MỘT MÌNH HAY CÙNG VỚI AI HOẶC ĐOÀN THỂ, CƠ QUAN NÀO? GHI RÕ HỌ VÀ TÊN HOẶC TÊN CÔNG TY, ĐOÀN THỂ, VÀ QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO:

ĐÃ ĐẾN MỸ BAO GIỜ CHƯA, NẾU ĐÃ ĐẾN MỸ RỒI THÌ KHI NÀO, ĐẾN MỤC ĐÍCH GÌ, ĐÃ ĐẾN NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NÀO, VÀ THÒI GIAN BAO LÂU:

ĐÃ CÓ BẰNG LÁI XE CỦA MỸ CHƯA:

ĐÃ TỪNG LÀM VIZA ĐI MỸ BAO GIỜ CHƯA, NẾU CÓ THÌ KHI NÀO, NGÀY CẤP VIZA, MÃ SỐ VIZA (NẾU CON LƯU GIỮ KÈM THEO):

NẾU ĐÃ TỪNG ĐƯỢC CẤP VIZA MỸ THÌ MUỐN TYP VIZA GIỐNG LẦN TRƯỚC?

ANH CHI MUỖN VIZA VÀO TIỂU BANG NHƯ LẦN TRƯỚC ĐÃ CẤP VIZA?

LÀN TRƯỚC CẤP VIZA CÓ LĂN TAY MƯỜI NGÓN KHÔNG?

ANH CHI CÓ BỊ MẤT HỘ CHIẾU CÓ SẴN VIZA MỸ? NẾU CÓ KHI NÀO? LÝ DO MẤT?

ĐÃ BỊ TỪ CHỐI VIZA MỸ KHI NÀO CHƯA? NẾU CÓ THÌ KHI NÀO? VÀ VÌ SAO?
NGƯỜI ĐÓN TIẾP BÊN MỸ TÊN VÀ HỌ:

TÊN CÔNG TY HOẶC ĐOÀN THỂ:

QUAN HỆ THẾ NÀO VỚI NGƯỜI ĐÓN TIẾP BÊN MỸ:

ĐỊA CHỈ BÊN MỸ ĐÓN TIẾP( GHI RÕ TÊN ĐƯỜNG, SỐ NHÀ, THÀNH PHỐ, MÃ SỐ BƯU ĐIỆN, NƯỚC)

ĐIỆN THOẠI BÊN MỸ

EMAIL:
VỀ PHÂN GIA ĐÌNH:

HỌ VÀ TÊN BỐ:

NGÀY THÁNG NĂM SINH BỐ:

HỌ VÀ TÊN MẸ:

NGÀY THÁNG NĂM SINH MẸ

ANH CHỊ CÓ HỌ HÀNG HOẶC GIA ĐÌNH BÊN MỸ KHÔNG? NẾU CÓ GHI RÕ HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ VVAFQUAN HỆ THẾ NÀO?

NẾU CÓ VỢ CHỔNG RỒI :

HỌ VÀ TÊN CHỒNG, HOẶC VỢ:
NGÀY SINH:
NƠI SINH:
ĐỊA CHỈ:
DÂN TỘC GÌ:

NẾU LÀ NGƯỜI ĐÃ LI DỊ :

MẤY LẦN LI DỊ:
HỌ VÀ TÊN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LI DỊ LÀN LƯỢT TỪNG NGƯỜI THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHƯ PHẦN CÓ VỢ HOẶC CHỒNG?

LẦN LƯỢT TỪNG NGƯỜI KẾT HÔN TỪ KHI NÀO ĐÊN KHI NÀO LI DỊ ( GHI RÕ NGÀY THÁNG NĂM):

LÍ DO LI DỊ:

NẾU LÀ NGƯỜI CHẾT VỢ HOẶC CHẾT CHỒNG:

THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHƯ CÓ VỢ VÀ CHẾT KHI NÀO NGAY THANG NAM ĐÀY ĐỦ, LÍ DO CHẾT?

THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC VÀ HỌC VẤN:

ĐANG LÀM CÔNG VIỆC GÌ? THẬT CỤ THỂ, CHI TIẾT?

TÊN CÔNG TY ĐANG LÀM VIỆC HOẶC TRƯỜNG HỌC?

ĐỊA CHỈ CÔNG TY HOACWH TRƯỜNG HỌC, GHI RÕ TÊN ĐƯỜNG, SỐ NHÀ, THÀNH PHỐ, NƯỚC?)

ĐIỆN THOẠI CÔNG TY HOẶC TRƯỜNG HỌC?

LÀM VIỆC TỪ KHI NÀO TÍNH TỪ CÔNG VIỆC HIỆN TẠI?

THU NHẬP HÀNG THÁNG BAO NHIÊU KORUN CZECH REPUBLIC?

NẾU ĐANG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁ THỂ, THÌ GIẤY PHÉP KINH DOANH MÃ SỐ?

KINH DOANH CÁ THỂ TÙ KHI NÀO?

CÔNG VIÊC KINH DOANH CỤ THỂ?

ANH CHỊ CÓ TRÌNH ĐỘ TRÊN PHỔ THÔNG TRUNG HỌC? NẾU CÓ LÀ TRÌNH ĐỘ GÌ? TÊN TRƯỜNG, ĐỊA CHỈ TRƯỜNG, THÁNG NĂM HỌC, TÙ THÁNG NĂM NÀO ĐẾN THÁNG NĂM NÀO? CHUYÊN NGÀNH GÌ?

ANH CHỊ CÓ THUỘC BỘ TỘC HOẶC BỘ LẠC NÀO KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ BIẾT NHỮNG NGOẠI NGỮ GÌ?

NHỮNG NGOẠI NGỮ NÀO ANH CHỊ SỦ DỤNG TỐT?

5 NĂM GẦN ĐÂY NHẤT ANH CHỊ ANH CHỊ ĐI RA NƯỚC NGOÀI LÀ NHỨNG NƯỚC NÀO? LÝ DO ĐẾN ĐÓ?

ANH CHỊ CÓ THAM GIA LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC NÀO KHÔNG? NẾU CÓ THÌ TÊN TỔ CHƯC ĐÓ LÀ GÌ? TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐÓ?

ANH CHỊ ĐÃ THAM GIA KHÒA HUẪN LUYỆN VỀ BẮN SÚNG HOẶC SỬ DỤNG CÁC LOẠI VŨ KHÍ TẤN CÔNG, VŨ KHÍ HÓA CHẤT NÀO CHƯA? NẾU CÓ GHI RÕ CỤ THÊ?

ANH CHỊ ĐÃ PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI BAO GIỜ CHƯA? NẾU CÓ GHI RÕ TU KHI NÀO ĐẾN KHI NÀO? NƯỚC NÀO? BINH CHỦNG GÌ? CÔNG VIÊC CỤ THỂ HÀNG NGÀY?

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE:

HIỆN ANH CHỊ ĐANG CÓ BỆNH GÌ, MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN SỨC KHỎE?

ANH CHỊ CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỀ TÂM SINH LÝ, MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỚNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH?

ANH CHỊ CÓ SỨ DỤNG HOẶC ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG MA TÚY HOẮC CÁC CHẤT KÍCH THÍCH GÂY NGUY HẠI BAO GIỜ CHƯA?
THÔNG TIN LIÊN QUAN LUẬT PHÁP :

PHẦN I:

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG BỊ GIAM GIỮ HOẶC RA TÒA ÁN VÌ VI PHẠM PHÁP LUẬT BAO GIỜ CHƯA? NẾU CÓ THÌ TRÌNH BÀY CỤ THỂ, CHI TIẾT?

BẠN ĐANG ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI CHO CÁC MỤC ĐÍCH MẠI DÂM HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP NÀO KHÁC?

ANH CHỊ ĐÃ VI PHẠM VÀ ĐÃ BỊ XỬ LÝ THAM NHŨNG CHƯA? NẾU CÓ TRÌNH BÀY CỤ THỂ, CHI TIẾT?

ANH CHỊ ĐÃ TÙNG MUA BÁN GIAO DỊCH HOẶC CÓ Ý MUỐN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI VỚI MỸ HOẶC Ở ĐÂU ĐÓ NGOÀI MỸ?

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG TRỢ GIÚP, HỖ TRỢ HOẶC KẾT HỢP VỚI BẠN BÈ BUÔN BÁN HOẶC KÍ KẾT KINH DOANH VỚI NGƯỜI MỸ HOẶC CÁC NƯỚC KHÁC NGOÀI MỸ?

ANH CHI CÓ PHẢI CON EM HOẶC HỌ HÀNG VỚI AI ĐÓ ĐÃ TỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
VỚI MỸ HOẶC NƯỚC NÀO KHÁC NGOÀI MỸ?

ANH CHỊ TRONG 5 NÂM QUA CO THAM GIA HOẶC BIẾT ĐÊN TỔ CHỨC BUÔN NGƯỜI NÀO KHÔNG?

PHẦN II:

TRONG THOI GIAN ANH CHI CÓ MẶT TẠI MỸ, ANH CHỊ CÓ MUỐN THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG HỢP PHÁP , VỤ DỤ LÀM GIÁN ĐIỆP….?

ANH CHỊ CÓ MUỐN THAM GIA VỚI CÁC THÀNH PHẦN KHỦNG BỐ HOẶC LIÊN KẾT HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC THÀNH PHẦN KHỦNG BỐ KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ NGHĨ RẰNG CẦN THÚC ĐẨY HOẶC GIÚP ĐỠ HỖ TRỢ VỚI CÁC THÀNH PHẦN KHỦNG BÓ KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ TÊN TRONG CÁC TỔ CHỨC KHỦNG BỐ HOẶC TỔ CHỨC DIỆT CHỦNG NHÂN LOẠI NÀO KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ Ý ĐỊNH THAM GIA VÀO TỔ CHỨC DIỆT CHỦNG NÀO ĐÓ KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ Ý ĐINH THAM GIA VÀO TỔ CHỨC TRA TẤN NGƯỜI NÀO KHÔNG?

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG THỦ PHẠM HOẶC ĐIÊU HÀNH, HOẶC GIÚP ĐỠ, HOẶC LIÊN QUAN… ĐẾN CHÍNH TRỊ, GIẾT NGƯỜI, TRA TẤN NÀO KHÔNG?

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG HOẶC TUYỂN DỤNG TRẺ EM VÀO CÁC MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ HOẶC CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC KHÔNG?

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG THAM GIA TỔ CHỨC NÀO VI PHẠM ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG TỰ DO CÁC TÔN GIÁO?

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG THAM GIA CÁC TỔ CHỨC THUỘC VỀ DÂN SỐ, SINH ĐẺ, ĐÔN ĐỐC PHỤ NỮ PHÁ THAI… TRIỆT SẢN?

ANH CHỊ CÓ THAM GIA VÀO CÁC TỔ CHỨC CẤY GHÉP, BUÔN BÁN NỘI TẠNG NGƯỜI?
PHẦN III:

ANH CHỊ ĐÃ TÙNG BỊ TRỤC XUẤT KHỎI NƯỚC MỸ HOẶC NƯỚC KHÁC?

ANH CHỊ TỪNG TÌM CÁCH HOẶC GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỚI KHÁC CÓ ĐƯỢC VIZA USA BẤT HỢP PHÁP?
ANH CHỊ ĐÃ TỪNG TỪ CHỐI THAM DỰ MỘT GIẤY GỌI ĐIÊU TRẦN NÀO ĐÓ TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY NHÁT?

ANH CHỊ ĐÃ TỪNG VI PHẠM LUẬT LỆ USA BAO GIỜ? HOẶC ĐÃ TỪNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP MỸ?
PHẦN IV:

ANH CHỊ ĐÃ BAO GIỜ NHẬN ĐƯỢC QUYỀN NUÔI TRẺ EM, CÔNG DÂN MỸ HOẶC CÔNG DÂN NƯỚC NÀO?

ANH CHỊ CÓ ĐỒNG Ý LẠM DỤNG CÁC QUYÊN TRONG LUẬT PHÁP CỦA MỸ KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ SUY NGHĨ TRỐN LẬU THUẾ TẠI MỸ KHÔNG?

ANH CHỊ CÓ THAM DỰ CÁC TRONG CÁC TRUONG HỌC NHƯ LÁ SINH VIÊN SAU NGÀY
30/11/1996?

Biện pháp an ninh cho khách truy cập

Biện pháp an ninh
Đại sứ quán được phép chỉ những ứng viên có một cuộc hẹn, ngoại trừ các ứng viên dưới 18 tuổi hoặc tàn tật các ứng viên cần hỗ trợ. Những cái tên đi kèm, sẽ được truyền đạt trong cuộc đàm phán vào danh sách các ứng viên. Tên của những người tham gia cũng có thể được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ [email protected]

Khi bạn truy cập vào đại sứ quán xin vui lòng hãy lưu ý của các biện pháp an ninh của chúng tôi.
Để các cơ sở của Đại sứ quán, bạn không thể lấy túi xách lớn (ba lô, va li, vv) và thiết bị điện tử, máy tính xách tay, máy ảnh, iPod, Blackberry, PDA, điều khiển từ xa, khóa điện tử, vv.). Điện thoại di động điện thoại không cho phép, bạn phải bật tắt khi bước vào đại sứ quán và đưa vào tạm giữ của an ninh công nhân nhận được trở lại khi bạn để lại.
Trong khi đó, ở phía trước của Đại sứ quán là không được phép để tiếp tục, hãy đến 30 phút trước khi thời hạn của cuộc phỏng vấn và lưu ý rằng hộ tống cuối cùng của bạn để bạn không thể chờ đợi ở phía trước của Đại sứ quán.
Nếu bạn không tôn trọng các biện pháp an ninh, chuyến thăm của bạn có thể được hoãn hoặc hủy bỏ.
Địa chỉ gửi thư:
Tên hoặc công ty:
Đường phố và số:
Thành phố:
MÃ ZIP/BƯU CHÍNH:

Tất cả trở lại tài liệu bao gồm cả hộ chiếu của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ đã chỉ định. Nếu bạn đã chọn cung cấp cho nhà của bạn hoặc văn phòng, một ai đó phải có là một chuyển phát nhanh để cung cấp các hộ chiếu.
Lệ phí cho việc xử lý yêu cầu của bạn, bạn sẽ phải trả ASIANA s.r.o., chi phí này đã được bao gồm trong giá để sắp xếp các cuộc họp.
Thanh toán của một khoản phí xin thị thực bạn đồng ý với khoản phí không thể đảo ngược, visa xử lý, mà là một điều kiện tiên quyết cho việc xử lý các ứng dụng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đây không phải là về một hợp đồng với người nộp đơn, cũng không phải một đảm bảo xử lý thành công của ứng dụng. Số tiền sẽ không được hoàn lại, cho dù là kết quả của yêu cầu.

____________________________ ____________________________
Tên, họ chữ ký (rõ ràng)

Giấy tờ bổ sung
Tài liệu hỗ trợ là duy nhất của nhiều yếu tố mà cán bộ lãnh sự trong một cuộc phỏng vấn. Cán bộ lãnh sự đánh giá mỗi ứng dụng riêng lẻ và xem xét chuyên nghiệp, trong việc đánh giá của xã hội, văn hóa và các yếu tố khác. Các quan chức lãnh sự có thể đưa vào

tài khoản của bạn ý định cụ thể, hoàn cảnh gia đình và kế hoạch dài hạn và khách hàng tiềm năng trong quốc gia cư trú của bạn. Mỗi trường hợp được kiểm tra cá nhân, và ông devotes tất cả sự chú ý quy phạm pháp luật.
Chú ý: Xin vui lòng không tái gửi các tài liệu giả mạo. Gian lận hoặc misrepresentation của dữ liệu có thể dẫn đến thương tật vĩnh viễn, cấp thị thực. Nếu người nộp đơn vào giữ bí mật, phải mang lại cho các tài liệu Hoa Kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán trong một phong bì kín. Hoa Kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán không cung cấp thông tin này cho bất kỳ người nào và phải tôn trọng bản chất bí mật của thông tin.
Để mang lại các tài liệu sau cho các cuộc phỏng vấn. Bản gốc là luôn luôn tốt hơn so với chụp và luôn luôn là cần thiết để mang lại những hồ sơ phỏng vấn. Hỗ trợ các tài liệu Hoa Kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán trước khi cuộc họp nefaxujte hoặc gửi qua thư điện tử hoặc qua đường bưu điện.

• Xác nhận thu nhập hiện tại, thanh toán các khoản thuế, bất động sản hoặc tài sản thương mại hoặc tài sản.
• Du lịch của bạn và/hoặc khác làm rõ của kế hoạch chuyến đi của bạn.
• Xác nhận từ nhà tuyển dụng với thông tin chi tiết về vị trí của bạn, tiền lương, chiều dài của việc làm, giải trí và kinh doanh mục đích xác nhận (nếu có) của chuyến đi của bạn đến Hoa Kỳ.
• Các bản ghi của tư pháp hình sự/giao thức liên quan đến bất kỳ bắt giữ hoặc niềm tin dù sao, ngay cả khi bạn đã có phục vụ câu hoặc đã được ân xá, và/a /.
Hơn nữa, theo mục đích của chuyến đi của bạn, hãy xem xét nhận được các tài liệu sau đây:

Sinh viên
Nhận được thẻ báo cáo trường học mới nhất, báo cáo và tài liệu liên quan đến việc đạt được các tiêu đề hoặc văn bằng. Cũng mang các bằng chứng hỗ trợ tài chính, chẳng hạn như hàng tháng báo cáo ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi hoặc tài liệu bị ràng buộc.
Người lớn làm việc
Mang lại cho hợp đồng lao động với chủ nhân và payslips của bạn trong ba tháng qua.
Doanh nhân và giám đốc công ty
Mang theo bằng chứng về vị trí của bạn trong công ty và phần thưởng.
Một chuyến thăm một thân nhân
Mang lại một bản sao của tài liệu về tình trạng của một thân nhân (chẳng hạn như một thẻ màu xanh lá cây, giấy chứng nhận nhập quốc tịch, thị thực hợp lệ và những người khác).
Trước đó, khách truy cập của Hoa Kỳ
Nếu bạn đã ở Mỹ, mang lại cho các tài liệu đang hiện xuất nhập cảnh và tình trạng thị thực của bạn.

Khu định cư của visa Mỹ thông qua các đại sứ quán Mỹ tại Praha

Đối với những người cho chuyến đi của họ để Hoa Kỳ cần thị thực (bên ngoài làm việc và sinh viên thị thực) chúng tôi cung cấp để sắp xếp việc làm một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán, và cũng có lời khuyên.
Dịch vụ này chi phí $ 235.
Giá bao gồm tất cả chi phí, bao gồm cả chi phí và lệ phí cho dịch vụ của Đại sứ quán tại địa chỉ đã chỉ định.

Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lựa chọn từ những ngày có thể của các địa điểm của cuộc phỏng vấn tại Hoa Kỳ đại sứ quán tại: thị trường 15, Prague 1.

Việc phân phối của hộ chiếu với thị thực là 2-4 một ngày sau khi các cuộc phỏng vấn!

Đại sứ quán được trình bày với các tài liệu hỗ trợ sau:
1. một hộ chiếu hợp lệ (nếu hộ chiếu của bạn bị hư hỏng, hoặc không có trong trang web hộ chiếu, áp dụng trước khi phỏng vấn về hộ chiếu mới).
2. bằng chứng về thanh toán phí (từ Mỹ)
Lệ phí bao gồm một yêu cầu đến đại sứ quán và cung cấp các hộ chiếu. Chi phí này được bao gồm trong giá tổng số cho các dịch vụ của chúng tôi.
3. một ứng dụng thị thực điện tử đã hoàn thành DS-160 (từ chúng tôi)
Trang xác nhận yêu cầu mà bạn nhận được từ chúng tôi qua email, bạn mang theo với bạn cho các cuộc phỏng vấn.
4. hình ảnh
Một bức ảnh, hộ chiếu kích thước (45 mm x 35 mm) với một nền trắng. Hình chụp không quá 6 tháng.
5. hơn nữa, nó được khuyến khích để mang lại các tài liệu sau đây:
• Báo cáo ngân hàng cho 3 tháng
• Hợp đồng lao động
• Thư mời từ một đối tác riêng người/kinh doanh, bạn sẽ đến thăm
• Đối với học sinh: xác nhận đăng ký nhập học và nghiên cứu chỉ số
• Cho doanh nhân: kinh doanh giấy phép/trích từ đăng ký thương mại
• Cho cặp vợ chồng: hôn thú, giấy khai sinh trong trường hợp ứng dụng cho một thị thực cho trẻ em
Tất cả các ứng viên cho visa nepřistěhovalecká nên sẵn sàng để gửi các tài liệu nổi bật trên. Đây không phải là một yêu cầu hoặc một danh sách đầy đủ của các tài liệu, nhưng các tài liệu, mà thường là cần thiết để các viên chức lãnh sự trong cuộc phỏng vấn. Không phải tất cả tài liệu sẽ áp dụng cho tất cả. Trong một số trường hợp, các viên chức lãnh sự sẽ không là một số tài liệu yêu cầu.
Các ứng viên dưới tuổi 14 tuổi có thể không tham gia vào các cuộc phỏng vấn. Đủ đại diện của một trong các bậc cha mẹ hoặc cả hai cha mẹ. Trong trường hợp đó trẻ vị thành niên được đại diện bởi chỉ một trong số các bậc cha mẹ, cha mẹ phải mang lại tuyên bố thứ hai từ các bậc cha mẹ đồng ý với trình ứng dụng cho tiểu và của mình đi du lịch đến Hoa Kỳ.
Cập Nhật 20. 1.2014

Leave a Comment